Kalıp Hazırlarken Yapılan Hatalar

..:: Baskı İçin Kalıp Hazırlama ::..

 
 
1 - Poz verdikten sonra yıkanırken,emülsiyon akıyormu?


a)
 
 Kullanılan poz lambasıuygun değil. Diazolu ve hassas halde satılan emülsiyonlar, genellikle , UV ışınlılamba ile poz vermek gerekir. Bunlara,her UV lamba ile poz vermek te mümkün değildir.UV ışınlarının dalga boyu önemlidir. Emülsiyonların çoğuna, 360 nm dalga boyundaki UV ışınları ile poz vermek mümkündür. Ancak, 320 nm dalga boyunun uygun olduğu emülsiyonlar da vardır.

b) Yıkama suyunda çok klor var. Klor emülsiyonu çözüyor.

c) Emülsiyon, poz vermeden evvel yeterince kurutulmammış.

d) Emülsiyon hassaslaştırılmamış, bikromat veya diazo katılmamış veya yeterince katılmamış

e) Poz müddeti çok az.

Kullanılan emülsiyona hangi lambalar ile poz verilebileceğini satıcıya sorunuz.

Bikromatlı emülsiyonlara, normal ampullarle veya floresan lambalarla poz verilmesi mümkün ise de, UV lamba ile daha dayanıklı kalıplar elde edilebilir.

2 - Poz verdikten sonra, kalıp yıkanırken, emülsiyon yaprak-yaprak dökülüyormu?

a)
 
Emülsiyon sürmeden evvel, ipeğin yağı alınmamış.
b) Emülsiyon çok kalın sürülmüş ve iyi kurutulmamış.

Emülsiyonun dış tarafları kurumuş poz alıyor, fakat iç tarafı tam olarak kurumadığı için poz alamıyor, sertleşmiyordur.

 3 - Poz verdikten sonra yıkanırken hiç açılmıyormu?

a) 
Emülsiyon kalıba sürülüp kurutulduktan sonra ışık görmüş
b) Bikromatlı emülsiyon kullanılıyor ise, kurutulduktan sonra hemen poz verilmemiş bekletilmiş

c) Çok fazla poz verilmiş

Dikkat : Bikromatlıemülsiyonlar, kurutulduktan sonra, tam karanlık yerde muhafaza edilseler bile, kendi kendilerine poz alırlar... 

d) Emülsiyon sürme işi, ışık alan bir yerde yapılmış, emülsiyon poz almış.

e) Emülsiyon sürüldükten sonra, çok sıcak hava ile kurutulmuş Bikromatlı emülsiyonlar ,en fazla 35 derecede, diazolu emülsiyonlar ise, 40-50 derecede kurutulabilir.

f) Poz verilen filmin eczalıtarafı emülsiyona bakmıyor. Filim ters hazırlanmış.
Tramlı veya çok ince detaylı filimlerde, filmin ters olması sağlıklı bir kalıp hazırlanmasını olanaksız kılar.

g) Poz verilen filim tam siyah değil. Siyah olarak kabul ettiğimiz yerler ışık geçiriyor. Filim yerine, laser baskılı asetat kullanılması halinde, sık rastlanabilir.

4 - Emülsiyon yıkandığında, bazı yerle açılıyor, bazı yerler açılmıyormu?

a) Filmin bazı yerleri tam siyah değil. (Laser hazırlanmış asetat kullanıldığında görülebilir.)
b) Filim bazı yerde, emülsiyona yapışmıyor. Bu olay, vakumsuz poz verldiği zaman sıkça görülür.

c) İyi açılmıyan yerlerin yakınında, seloteyp ile yapıştırılmış parça filimler olabilir. Seloteyp yükseklik yapar ve bu kısımlarda bu problem yaşanabilir.

d) Poz müddeti fazla olabilir. İnce detaylı yerlerde, poz fazlalığı emülsiyonun açılmasını önler. Kaba detaylı yerlerde ise biraz poz fazlasının etkisi olmaz.

e) Filim ters hazırlanmış olabilir. Bu durumda, ince detayl? yerlerde emülsiyon açılmayabilir.

5 - Kalıbın orta kısmı açılmıyor, diğer taraflar iyimi?


Reflektörlü tek lamba kullanıyorsanız, lamba cama çok yakın. Orta kısma fazla ışık veriyor.Poz müddetini azaltırsanız bu problem ortadan kalkar. Ancak , ozaman da,kenar bölgeler az ışık alacağında, emülsiyon yıkanırken , kenar bölgelerdeki emülsiyon akar.

Reflektörlü lambanın cama uzaklığı poz verdiğiniz filmin içine sığabileceği dairenin 1,5 katı olmalıdır. Yani, filminizi 50 cm çapındaki bir daireye sığdırabiliyor iseniz, lambanın tepesinin cama uzaklığı 75 cm olmalıdır.

6 - Kalıbın orta kısmı çok iyi, ancak, kenarlar yıkanırken akıyormu?

Reflektörlü lambanın yakınlığı sorunu. 5'nci maddede belirtilen olay oluyor. Poz az verildiği için, orta kısım yeterli poz alıyor, fakat kenarlara yeterli ışık gelmiyor.


7 - Kalıp iyi açılmış görünüyor, fakat baskıya geçince, özellikle, ince detaylı veya tramlı kısımlardan mürekkep geçmiyormu?


a) Poz az verilmiş Yıkandıktan sonra, emülsiyonun sertleşmemiş kısımları ince detayların içine akmış ve buraları kısmen kapatmış.

Yıkandıktan sonra, derhal, kalıbın içine, emici bir kağıt havlu yayarak, fazla su alınmalıdır.

Emülsiyon yıkandıktan sonra, kalıbın içine elle dokunulduğunda, kayganlık hissedilmesi, kabın içine yayılan kağıt havluya, emülsiyon renginin bulaşması poz müddetinin yeterli olmadığını gösterir.

Her nekadar, kalıbın içine yayılan kağıt havlu, sertleşmemiş olan emülsiyonu alır ve ince detaylara akmasını önlerse de, az poz verilmiş kalıp dayanıksız olur.

b) Çok ince bir ipekle baskı yapılıyor Ancak, mürekkep, uygun miktar ve cinste geciktirici ile inceltilmemiş Mürekkep gözenekler içinde kuruma yapıyor.

c) İpekle, daha önce baskı yapılmış ,fakat baskıdan sonra sökülen kalıp iyi temizlenmemiş Bazı bölgelerde, gözenekler içinde emülsiyon kurumuş ve gözenekleri kapatmış.

8 - Kalıp, çok az baskıda bozuluyormu?


a) 
Yeterinden daha az poz verilmi?

b) Emülsiyon, yeteri kadar kurutulmadan poz verilmiştir.

c) ipeğin yağı iyi temizlenmemiş emülsiyon ipeğe iyi yapışamıyor.

d) Mürekkebe kattığınız incelticiler içinde, serigrafiye uygun olmayan, emülsiyona etki eden tinerler var.

e) Kullandığınız mürekkep içinde, serigrafiye uygun olmayan, emülsiyonu bozan tinerler var.

f) Emülsiyon , dayanıklı değil.

9 - Emülsiyon sürüldüğünde, açık renkli noktalar oluşuyormu?


a) 
Emülsiyon hassaslaştırıldıktan sonra, köpüğünün sünmesi için bekletilmeden, ipeğe sürülmü?

b) İpek yağlı yağı temizlenip, nötürleştirilmemiş İpeğin yağı, en iyi, alkalik temizleyicilerle yapılır.Alkalik temizleyiciler, yağı, kimyasal olarak sabuna çevirir. Ancak, ipek üzerinde, alkalileri kalması halinde, emülsiyon ipeğe iyi yapışamaz. Bu sebeple, alkalik temizleme yapıldıktan sonra, ipek % 1 lik asetik asitle silinerek veya sirke ile silinerek, 15 dakika kadar bekletilir ve bol su ile yıkanır.

c) Emülsiyon çok hızlı sürülmüş gözeneklerde hava kalmış.

d) Daha önce kullanılmış olan ipek, iyi temizlenmeden , emülsiyon sürülmüş kapalı gözenekler var.

e) Emülsiyon çok sulu.

10 - Baskı bittikten sonra, emülsiyon sökülemiyormu?


a) 
Kullanılann emülsiyon sökücü zayıftır.

b) Baskıdan sonra, kalıp çok bekletilmiş

c) Kullanılan mürekkebin içinde, veya mürekkep incelticilerinde emülsiyona etki eden ve emülsiyonu sertleştiren tinerler var.

d) Kullanılan mürekkep temizleyicisinde, serigrafiye uygun olmayan ve emülsiyonu sertleştiren tinerler var.

e) Kalıp hazırlandıktan sonra, özel kimyasallarla sertleştirilerek, daha dayanıklı hale veya sökülemez hale getirilmiş (sertleştirici katılmıştır)

f) Emülsiyon sökmede en önemli faktör, basınçlı sudur. İyi emülsiyonlar, basınçlı su kullanılmadığı zaman, sökülemezler. Emülsiyon, gözenekler içinde kalır. Emülsiyon sökmede, ipek numarasına bağlı olarak, 20 atü basınca kadar su kullanılabilir.