Kişisel Koruyucu Donanımların en Standartları

kişisel koruyucularda en standartlarıAvrupa Standartları

Standartlar ve Yararlı Bilgiler

 

KAFA KORUYUCU STANDARTLARI

EN 397 : Baretler içingerekli standart
EN 443 : Yangın kasları için standart
EN 812 : Bariyerli kep için standart
 
KULAK KORUYUCU STANDARTLARI

EN 352-1 : Kulaklıklar için standart
EN 352-2 : Kulak tıkaçları için standart
EN 352-3 : Barete takılır kulaklıklar için

SOLUNUM KORUYUCU STANDARTLARI

EN 136 : Tam yüz gaz maskeleri için standart
EN 137 : Solunum tüp ve srtlıkları için standart
EN 139 : Temiz hava beslemeli maskeler için standart
EN 140 : Yarım yüz gaz maskeleri için satandart
EN 141 : Gaz-buhar filtreleri için standart
EN 149 : Bakım gerektirmeyen maskeler için standart
EN 270 : Temiz hava beslemeli başlıklar için standart
EN 403 : Kaçış maskeleri için standart
EN 405 : Bakım gerektırmeyen gaz-buhar maskeleri için standart

GAZ ve BUHAR FİLTRELERİNDE SEÇİM TABLOSU

A : Organik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre (Kaynama noktası 65 dereceden yüksek)
B : İnorganik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre
E : Asit gazları için kullanılacak filtre
K : Amonyak ve türevler için kullanılacak filtre

 
ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR İÇİN KORUMA SEVİYELERİ
1.Uygulama

2.Koruma Seviyesi

Aşağıdaki maddelerin kumlanması/kesilmesi/delinmesi :

Pas/Demir

             P1

Tuğla işi/Beton

P1

Tıkama maddeleri/Dolgu maddeleri

P1

Çimeto

P2
Ahşap
P2
Boya/Vernik/Paslanmaz kaplama
P2
Çelik
P2
Kuartz
P2
Kir tutmaz boyalar
P3
Çelik/Yüksek alaşımlı(paslanmaz çelik)
P3
Serinletici yağlayıcı sis
P2
Aşağıdaki maddelerin kaynak yapılması :

İnşaat çeliği,zincir

P2
Lehimleme
P2
Paslanmaz çelik yada toryum elektrot
P3
Asbestosla yapılan işler (küçük çaplı)
P2
Cam ve mineral fiberlerin işlenmesi
P2
Atıkların ayıklanması
P3

Temizlik

Toz(örn:süpürme esnasında)

P1
Selüloz vernik için petrol eteri/seyreltici
A2
Güç tesislerindeki işler (örn:filitrelerin degiştirilmesi)
P3

Aşağıdaki maddelere karşı enerji durumları :

 

Polen

P1
Değirmen tozu/mantar kaynakları
P2

1.Uygulama

2.Koruma seviyesi

Aşağıdaki maddelerin taşınması:

Küf/mantar kaynakları
P2
Bakteriler
P2
Virüsler/bakteriler
P3

Aşağıdakilerle kaplama:

Solvent bazlı boyalar
A2
Suyla karıştırılabilir boyalar(atık solventlerde dail)
A1
Aşağıdakilerin sprey şeklinde sıkılması:
 
Solvent bazlı boyalar
A2P2
Sentetik reçine vernikler
A2P2
Solvent bazlı izosiyanerler
A2P2 yada çalıştırılan motorlu solunum sistemi
Lateks boyalar
P2
Böcek ilaçları
 
  -suluaolüsyonlar
P2
  -organik/buharlaşan
A2P2
Yapıştırma( solvent bazlı yapıştırıcılar )
A2
Sprey yapıştırıcılar
A2P2
Aşağıdakilerin taşınması:  
Asit buharı
ABE
Sıvı gübre
ABEK
Amonyak
K(ABEK)
Tehlikeli maddelerin saklanması/taşınması
ABEKP3

•  Yukarıda bahsi geçen filtre sınıfları minimum gerekliliklerdi.Bir solunum aracı kullanmadan önce kullanıcı ,ilgili solunum aletlerinin tahlikeli yada zararlı madde konsatrasyonlara ilişkin gerekliliklere uygun olup olmadığını doğrulamak zorundadır.

GÖZ KORUYUCU STANDARTLARI

EN 166 : Teknik perfonmans standartı
EN 167 : Optik testler için yöntemler
EN 168 : Optik testlerin dişindaki testler için yöntemler
EN 169 : Kaynak filtreleri
EN 170 : Ultraviyole filtreleri
EN 171 : Kızılötesi işin filtreleri
EN 172 : Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri
EN 175 : Kaynak işlemlerinda yüz koruma ekipmanı
EN 207 : Lazere karşı koruyucu ürün
EN 208 : Lazer ışın ayarlamasına dair koruyucular

 
EN 166'YA GÖZLÜK LENSİ MARKALAMASININ ANLAMI
2

Filtre tipini gösterir.
2 ve 3 = UV
4        =  IR 
5 ve 6= Solar 


12

Gölgeleme
numarasını
gösterir.
Lens gölgeleme
no'su gözlükte
1.2 - 7 arasındadır.

Üretici kodunu gösterir.

Optik sınıfı gösterir.
1 = En iyi sınıf
Gözlük devamlı takılabilir.
2 = Orta sınıf kalite
3 = Düşük kalite
Gözlük kısa süreli takılabilir. 

Mekanik direnç semboludür.
S=Arttırılmış sağlamlık (12 m/s)
F=düşük enerji darbesi (45m/s)
B=Orta enerji darbesi (120m/s)
A=Yüksek enerji darbesi (190m/s)

Erimiş metalin yapışmaması ve çok sıcak katı maddelerin geçirimine karşı direnç semboludur. 
8=Kısa devre elektrik arkı direnç gösterir. 
5=Gaz ve ince toz parçacıkları için
4=Büyük toz parçacıkları için
3=Sıvılar için

Küçük partıküllerin yüzeye vereceği zarara karşı sembol.
N=buğu önleyici
R=Yüksek yansıma

Buğulanmaya karşı dirençli lens

89/686'ya göre uygunluk CE

Üretici kodunu gösterir.

Standart no'su

 

Kullanım alanı
3=Sıvılar için 
4=Büyük toz parçacıkları için
5=Gaz ve ince toz parçacıkları için
8=Kisa devre elektrik arkı için 
9=Erimiş metal ve sıcak katı maddeler için

Yüksek hızlı gelen parçacıklara karşı mukavemet
F=Düşük enerji etkili (45m/s)
B=orta enerji etkili(120m/s) 
A=Yüksek enerji etkili (190m/s)

89/686'ya göre uygunluk Ce

Sertifika CE numarası

 

EN 169'A GÖRE AYARLANMIŞ UYGUN FİLTRE KORUYUCU SEÇİMİ

 
GÖLGELENDİRME NO
ÇALIŞMA ŞEKLİ
GAZ CİNSİ
AKIŞ ORANI
1.7

Kaynakçı asistanları 
Yayılan kaynak ışınları

   
2/3

Oksijenle kesim

   
4

Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı

Asetilen
<70
5

Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı 
Oksijenle kesim

Asetilen
Oksijen
70-200
900-2000
6
Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı 
Oksijenle kesim
Asetilen
Oksijen
200-800
2000-4000
7
Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı 
Oksijenle kesim
Asetilen
Oksijen
>800
4000-8000
EL KORUMA STANDARTLARI
EN 388 : Mekanik risk
EN 374 : Kimyasal risk
EN 407 : Sıcak ortam riski
EN 511 : Soğuk ortam riski
 

CE UYGUNLUK DERECELERİ (89/656/EEC'ye göre)

Kategori 1- Basit Tasarım

Bu kategoride eldivenler sadece çok düşük ve hiç olmayan riskler içindir.

Zarar olma olasılığında zararın geri dönüşümü çok kolaydır.Üretici firma burada kendi standartını verebilme hakkına sahiptir.

Kategori 2- Orta Derece Tasarım
Bu eldivenlerbir veya daha çok tehlikelere karşı tespit edilip sertifikalanmıştır.Bu eldivenler tafafsız kurumlarca tespit edilip,yetkili firmalarca sertifika edilir.

Kategori 3- Kompleks(mükemmel) Tasarım

Kazalarda telafisi mümkün olmayan ve hayati tehlike içeren durumlar için tespit edilip sertifikalandırılmıştır.Bir veya daha fazla tehlike gurubu için üretici geçerli kaliteyi ve güvenceyi verir.Sertifika,yetkili sertifika veren tarafsız firmalar tarafından verilir.
 
EN 420 STANDARDI
Bu eldivenin açık şekilde saklama koşullarının belirtilmesi,ele uyumu fahatlık oranı belirtilmesi,eldiven ölçülerinin ve uzunluğunun belirtilmesi,PH oranını 3.5<>9.5 arasında olduğunu ,krom VI oranının(mg/kg)<10olduğunu gösteren zararsızlık testlerinden geçtiğini gösterir.
EN 388 MEKANİK RİSKLER
Dört haneli seviye test göstergesi vardır.
Figür A : Sürtünmeye karşı direnci gösterir.Test sonuçları (0 ile 4) arasındadır.
Figür B : Kesilmeye karşı direnci gösterir.Test sonuçları (0 ile5 )arasındadır.
Figür C : Yırtılmaya karşı direnci gösterir.Test sonuçları (0 ile 4) arasındadır.
Figür D : Delinmeye karşı direnci gösterir. Test sonuçları (0 ile 4) arasındadır.
Test rakamları ne kadar büyükse ,test değerleri okadar iyidir.
 
DARBEYE KARŞI KESİLME DİRENCİ
Eğer eldivende bu pintogram varsa bu eldiven darbe vasıtasıyla kesilme testinden . geçmiş demektir.
Bunda sonuç geçti veya kaldı şeklindedir.
Test 1050 gr ağırlığındaki bıçağın 150 mm yükseklikten düşürülmesi sonucu eldi edilir.
ANTİSTATİKLİK TESTİ
Eğer eldivende bu pintogram varsa bu eldiven antistatiklik testinden geçmiş demektir.
Bunda sonuç geçti yada kaldı şeklindedir.

 

EN 374 STANDARDI (Kimyasal ve Mikroorganizma Testi)
Bunlar eldivenin kimyasal ve mikroorganizma testinden geçtiğini gösterir.
Kimyasal içeri geçirim süreleri zamanla ifade edilir.
Buna göre (1 ile 6) arasında test değerleri alır.
Burada sızma,geçirgelik uygulanır.
 
>10 dakika 
>30 dakika
>60 dakika

sınıf 1 
sınıf 2 
sınıf 3 

>120 dakika 
>240 dakika
>480 dakika 
sınıf 4 
sınıf 5 
sınıf 6
EN 407 STANDARDI(Termal Tehlikelere karşı )

Altı haneli seviye test göstergesi vardır.
Figür A : Aleve dayanıklılık testi (0 ile 4) arasındadır.
Figür B : sıcaklık temas direnç testi (0 ile 4) arasındadır.
Figür C : Isı iletimi testi (0 ile 4) arasındır.
Figür D : yayılan ısı testi (0 ile4) arasındadır.
Figür E : Küçük çaplı erimiş metal sıçramalara karşı direnç testi (0 ile 4) arasındadır.
Figür F : Büyük çaplı erimiş metal sıçramalara karşı direnç testi (0 ile 4)arasındadır.

EN 511 STANDARDI(Soğuk ortam koruma direnci)

Üç haneli seviye test göstergesi vardır.
Figür A : Soğuk iletimine direnç testi (0 ile 4) arasındadır.
Figür B : Soğuk ile temas direnç testi (0 ile 4) arasındadır.
Figür C : su geçirimi testi (0 ile 1) arasındadır.
Sonuç 1 çıkarsa 30.dk.'dan fazla su gaçirmeme özelliği vardır.

EMNİYET KEMERLERİ İLE İLGİLİ STANDARTLAR

EN 355 : Şok emicili halatlar için standart
EN 358 : Bel tipi emniyet kemer standartı
EN 361 : Paraşut tipi emniyet kemer standartı
EN 362 : Emniyet kancası standartı
EN 353 : Hatalı frenleme sistemi standartı
EN 360 : Geri sarımlı makara düşme önleyiciler için standart

VÜCUT KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

EN 343 : Yağmurluk standartı
EN 341 : Genel iş elbiseleri standartı
EN 467 : Sıvı kimyasallara karşı önlük standartı
EN 465 : Kimyasallara karşı elbise standartı
EN 471 : Refletli elbise standartı
EN 469 ve EN351 : Isı ve alevde koruyucu elbise standartı
EN 412 : Kesilmeye karşı önlük standartı
EN 464 : Sıvı-gaz kimyasal koruyuculu elbiseler standartı
EN 1073-1 : radyoaktıf kirliliğe karşı elbise standartı

AYAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

EN 347 : Minimal riskler için ayak koruma standartı
EN 346 : Koruyucu ayakkabı standartı (100 joule'luk darbeye karşı korumalı ayakkabılar)
EN 345 : Koruyucu ayakkabı standartı (200 joule'luk darbeye karşı korumalı ayakkabılar)

KATEGORİ İLAVE ÖZELLİKLER
s1 ayakkabı Kapalı Topuk Bölgesi Antistatik Özellikler Topuğun Enerji Absorpsiyonu
s2 ayakkabı S1 için verilenlere ilave olarak, Su Penetrasyonu ve Su Absorpsiyonu
s3 ayakkabı S2 için verilen özelliklere ilave olarak,Batma Mukavemeti Dişli Alttaban
 
• 2 dansiteli saya üzerine direkt enjeksiyon poliüretan taban. 
• 1.enjeksiyon : Düşük yoğunluk, darbe emici taban ve naturel ayak formu. 
• 2.enjeksiyon : Yüksek aşınma gücü, antistatik, yağ ve asitlere dayanıklılık
 
• EN 345 normlarına uygun imalat. 
• Kuru ortamda kullanım amaçlı deri.
 
• EN 345 normlarına uygun imalat. 
• Kuru ortamda kullanım amaçlı deri. 
• Çivi batmasını önleyici çelik ara taban.
   
• EN 345 normlarına uygun imalat. 
• Islak ortamlarda kullanım amaçlı su geçirmez deri.
 
• EN 345 normlarına uygun imalat. 
• Islak ortamlarda kullanım amaçlı su geçirmez deri. 
• Çivi batmasını önleyici çelik ara taban.